Fenicios e Cartaxineses


Nome:


1. A través de que mar chegaron os fenicios e cartaxineses á Península?2. De onde procedían os fenicios?3. E os cartaxineses?4. Cales foron as principais colonias fenicias na Península Ibérica?5. Que colonias fundaron os cartaxineses no actual territorio español?6. Que nos legaron os fenicios?7. A que pobo se enfrontaron os cartaxineses?8. Por que o fixeron?