Sociais: Resumo Unidade 8


Nome:


1. Completa:

Os iberos ocuparon as terras do e da Península Ibérica. Vivían en grandes e as casas eran . A maioría dedicábanse á . Os iberos coñecían a e tiñan a súa propia .


Os ocuparon o norte e o centro da Península. Vivían en . A maioría dedicábanse á .


Os antigos gregos vivían en cidades chamadas . As partes máis importantes das polis eran e .


Os gregos fundaron colonias na Península Ibérica, como , e introduciron novidades como o e as .


Os fenicios fundaron colonias como , e . Legáronnos o .


Os cartaxineses fundaron colonias como .