3RD GRADE. UNIT 5. REPTILES

3RD GRADE. UNIT 5, PART 4. REPTILES

LET´S WATCH THIS VIDEO ABOUT REPTILES!

 DESPOIS DE VER O VIDEO:

CLASS BOOK: LEMOS A PÁXINA 55 E FAREMOS O EXERCICIO 3 DA PÁXINA 55 NUN PAPEL EN BRANCO.

ACTIVITY BOOK: PÁXINA 45 TODO. MINICULTURE BOOK PÁXINA 87, PAXINAS 69 E  77 TODO .

Redes Sociais

Share This